Kwaliteit

Praktijk Domstad geregistreerd bij kwaliteitsregister KRT

KRTBij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij aandacht aan persoonlijke service en zorgvuldige informatie. Onze werkwijze is conform de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De tandartsen van praktijk Domstad volgen nascholing en zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

Klachten?

Mocht het voorkomen dat u vindt dat u onjuist of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden.
Indien we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging NMT waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
  2. Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

Suggesties?

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Heeft u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neemt u dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.