Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Onder het kopje “Tarieven” kunt u hier meer over lezen.

Pin Na afloop van de behandeling krijgt u van onze praktijk een factuur mee. U kunt deze voldoen aan de balie per pin, waarna u de rekening kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, krijgt u de factuur (gedeeltelijk) vergoed. Hoe hoog de vergoeding van uw verzekeraar is, kunt u bij hen navragen.

Betalen en Infomedics Indien u niet in staat bent de nota direct te voldoen aan de balie, dan dragen wij  de nota over aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

Wat betekent dit voor u?

De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.  

Op tijd betalen Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum.

Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Infomedics via 036-2031900 of ga naar infomedics.nl

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker